สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’ ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’ และทรงปลูกต้นจามจุรี จำนวน 1 ต้น โดยเป็นต้นจามจุรีอันเป็นหน่อเนื้อเดียวกันกับต้นจามจุรีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงปลูกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเสร็จเข้าอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อทรงทอดพระเนตรนิทรรศการที่แสดงถึงการทำงานสนับสนุนจากสำนักวิชาต่างๆ และโครงการที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ทำงานสนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี, ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์, สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์โรคหัวใจและศูนย์สายตา ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการศูนย์โรคหัวใจและศูนย์สายตา จากนั้นฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา ทั้งนี้ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เป็นอาคารสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ด้วยเงินงบประมาณประมาณ 2,800 ล้านบาท […]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. งดการให้บริการ การรักษาพยาบาล ในวันที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 07.00-14.30 น.

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งดการให้บริการ การรักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 – 14.30 น. เนื่องด้วยจะมีพิธีเปิดโรงพยาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 นำโดย นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นำโดย นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมให้บริการ 5 ธันวาคม 2561

     รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นโดยให้บริการห้องฉุกเฉิน การตรวจผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยใน ในโรคอายุรกรรมทั่วไป ทั้งนี้จะมีแพทย์เฉพาะทางบางสาขาตรวจรักษาทั้งผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน และเริ่มทำหัตถการรักษาผู้ป่วยได้ สำหรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยผ่าตัดจะดำเนินการในระยะต่อไป โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการในฐานะหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย ได้แก่ สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสิทธิหน่วยงานรัฐอื่นๆ      ทั้งนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เป็นอาคารสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ด้วยเงินงบประมาณประมาณ 2,800 ล้านบาท การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 พร้อมเปิดให้บริการรักษาเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ก่อนจะขยายไปสู่การรักษาระดับสูงต่อไป โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ […]

สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจประเมินโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.และคลินิกทันตกรรม

     เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และ รศ.นพ สุธรรม ปิ่นเจริญ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ที่ได้เดินทางทางเพื่อตรวจประเมินโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคลินิกทันตกรรมสำนักงานวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. เพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาร 2562 เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เตรียมเปิดให้บริการ ต.ค.นี้ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ว่า ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเบื้องต้น โดยขั้นตอนต่อไปคือการตกแต่งภายใน คาดใช้เวลาดำเนินการ 5 เดือนจากนี้ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้จำนวนหนึ่งแล้ว ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือทางการแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น และมหาวิทยาลัยวางแผนเปิดให้บริการเบื้องต้น เพื่อทดสอบระบบดำเนินการ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 “โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. เตรียมเปิดรับผู้ป่วย ที่เป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการทดสอบระบบ การบริหารจัดการ การให้การรักษาพยาบาล และการบริการต่างๆ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งหลังจากนั้นจะขยายขอบเขตการบริการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะสามารถรับผู้ป่วยนอกได้ 400 คนต่อวัน และผู้ป่วยใน จำนวน 60 เตียง ในเบื้องต้น ทั้งนี้คาดว่า การเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ 400 เตียงนั้นจะกระทำได้สมบูรณ์ในปลายปี พ.ศ. 2563” […]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัคร ‘พยาบาล’ หลายตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาล สังกัด โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำแหน่งที่รับสมัคร พยาบาล พยาบาล (ศูนย์โรคหัวใจ) พยาบาล (Cath Lab) พยาบาล (ผู้ป่วยวิกฤตทางระบบหัวใจและหลอดเลือก) (CCU) พยาบาล (ผู้ป่วยวิกฤต) (ICU) พยาบาล (ห้องผ่าตัด) (OR) พยาบาล (วิสัญญีพยาบาล) (ANES) ผู้ช่วยพยาบาล การสมัครสอบคัดเลือก สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นใบสมัครที่ o ส่วนการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหารกลาง o โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 4 อาคาร M-Square o โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันและเวลาทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 น. – 16.00 น. สมัครทางไปรษณีย์ […]

1 2 3