ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ “PM 2.5 นั้น สำคัญไฉน”

ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Wellness Center ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ “PM 2.5 นั้น สำคัญไฉน” โดย พลตรี นายแพทย์ ประสิทธิ์ มหากิจ กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประดู่แดง 1 (E4B-502/3) อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงทะเบียน : https://qrgo.page.link/T4d1 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’ ที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’ และทรงปลูกต้นจามจุรี จำนวน 1 ต้น โดยเป็นต้นจามจุรีอันเป็นหน่อเนื้อเดียวกันกับต้นจามจุรีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงปลูกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเสร็จเข้าอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อทรงทอดพระเนตรนิทรรศการที่แสดงถึงการทำงานสนับสนุนจากสำนักวิชาต่างๆ และโครงการที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ทำงานสนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ โครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี, ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง, สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์, สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์, สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์โรคหัวใจและศูนย์สายตา ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการศูนย์โรคหัวใจและศูนย์สายตา จากนั้นฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา ทั้งนี้ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เป็นอาคารสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ด้วยเงินงบประมาณประมาณ 2,800 ล้านบาท […]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. งดการให้บริการ การรักษาพยาบาล ในวันที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 07.00-14.30 น.

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งดการให้บริการ การรักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 – 14.30 น. เนื่องด้วยจะมีพิธีเปิดโรงพยาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 นำโดย นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นำโดย นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมให้บริการ 5 ธันวาคม 2561

     รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นโดยให้บริการห้องฉุกเฉิน การตรวจผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยใน ในโรคอายุรกรรมทั่วไป ทั้งนี้จะมีแพทย์เฉพาะทางบางสาขาตรวจรักษาทั้งผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน และเริ่มทำหัตถการรักษาผู้ป่วยได้ สำหรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยผ่าตัดจะดำเนินการในระยะต่อไป โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการในฐานะหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย ได้แก่ สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสิทธิหน่วยงานรัฐอื่นๆ      ทั้งนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เป็นอาคารสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ด้วยเงินงบประมาณประมาณ 2,800 ล้านบาท การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 พร้อมเปิดให้บริการรักษาเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ก่อนจะขยายไปสู่การรักษาระดับสูงต่อไป โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ […]

สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจประเมินโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.และคลินิกทันตกรรม

     เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และ รศ.นพ สุธรรม ปิ่นเจริญ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ที่ได้เดินทางทางเพื่อตรวจประเมินโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคลินิกทันตกรรมสำนักงานวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. เพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาร 2562 เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เตรียมเปิดให้บริการ ต.ค.นี้ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ว่า ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเบื้องต้น โดยขั้นตอนต่อไปคือการตกแต่งภายใน คาดใช้เวลาดำเนินการ 5 เดือนจากนี้ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้จำนวนหนึ่งแล้ว ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือทางการแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น และมหาวิทยาลัยวางแผนเปิดให้บริการเบื้องต้น เพื่อทดสอบระบบดำเนินการ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 “โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. เตรียมเปิดรับผู้ป่วย ที่เป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการทดสอบระบบ การบริหารจัดการ การให้การรักษาพยาบาล และการบริการต่างๆ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งหลังจากนั้นจะขยายขอบเขตการบริการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะสามารถรับผู้ป่วยนอกได้ 400 คนต่อวัน และผู้ป่วยใน จำนวน 60 เตียง ในเบื้องต้น ทั้งนี้คาดว่า การเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ 400 เตียงนั้นจะกระทำได้สมบูรณ์ในปลายปี พ.ศ. 2563” […]

1 2 3 4