อธิการบดี มฟล.เผย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คืบหน้าแล้วกว่า 85 %

อธิการบดี มฟล.เผย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คืบหน้าแล้วกว่า 85 % โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คืบหน้าแล้วกว่า 85 % ขอประชาชนมีส่วนร่วมจัดหาเครื่องมือแพทย์ ต้องการบุคลากรทางด้านสุขภาพร่วมโครงการจำนวนมาก ตั้งเป้าหมาย ‘จะไม่มีผู้ป่วยคนใดที่ถูกปฎิเสธการรักษาเพราะความยากจน’ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และทำการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จากนั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้ดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับ โดยมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ สร้างแพทย์ชั้นนำ สร้างคุณธรรมในใจแพทย์ วิจัยและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ ให้บริการรักษาและสาธารณสุขที่ดีที่สุดแก่ผู้เจ็บป่วยทุกระดับ โดยมีพันธกิจ เป็นสถานศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำ, ปฏิบัติภารกิจในการบริการทางการแพทย์โดยครบถ้วน, ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยทุกระดับ, ให้บริการผู้ป่วยทุกระดับด้วยน้ำใจและไมตรี อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ขณะนี้การดำเนินการเตรียมการด้านต่างๆ ได้มีความคืบหน้าเป็นลำดับ คือด้านการเรียนการสอนนั้น […]

มฟล.ขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์’

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีภารกิจผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้แนวความคิด ให้ตรงกับความต้องการชุมชน มีจิตใจรักผูกพันและต้องการปฏิบัติงานอยู่ในชุมชน และเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นต้องสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และดำเนินการวิจัยด้านต่างๆ ไปพร้อมกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภูมิภาคใกล้เคียง รวมถึงเตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป ทั้งนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง พร้อมขยายเป็น 800 เตียงในอนาคต และประกอบไปด้วย ห้องผ่าตัดมาตรฐาน 20 ห้อง ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินขนาดใหญ่ บริการตรวจโรคทั่วไปครบทุกสาขา ห้องบริการรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา และบริการอื่นที่จำเป็น ทั้งยังมีบริการด้านทันตกรรมที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’จังหวัดเชียงราย และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านการบริจาคเพื่อสบทบทุน บัญชีรับบริจาค ชื่อบัญชี สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 672-011303-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 303-1-38973-3 ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020229832272 ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 842-0-39356-8 E-wallet 006117335765372 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 507-293565-5 ทั้งนี้ในการโอนเงินเข้าบัญชี […]

1 2 3 4