โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัคร ‘พยาบาล’ หลายตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานตำแหน่งดังต่อไปนี้สังกัด โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำแหน่งที่รับสมัคร พยาบาล ห้องผ่าตัด (OR) พยาบาล ห้องคลอด (LR) พยาบาล ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด (Cath Lab) พยาบาล เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (CVT) พยาบาล งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) พยาบาล จักษุ (Eye) การสมัครสอบคัดเลือก สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นใบสมัครที่ o งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 น. – 16.00 น. สมัครทาง e-mail สั่งพิมพ์ใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร) กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน […]

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานตำแหน่งดังต่อไปนี้สังกัด โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานบริการ (เวรเปล) พนักงานเวชกิจฉุกเฉิน พนักงานบริการ (ซักฟอก) พนักงานขับรถ การสมัครสอบคัดเลือก สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นใบสมัครที่ o งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 น. – 16.00 น. สมัครทาง e-mail สั่งพิมพ์ใบสมัคร (ดาวน์โหลดใบสมัคร) กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ส่ง e-mail มาที่ hr.mch@mfu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-914028 หลักฐานการสมัคร รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด […]