โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. งดการให้บริการ การรักษาพยาบาล ในวันที่ 12 ก.พ. 62 เวลา 07.00-14.30 น.

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งดการให้บริการ การรักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 – 14.30 น. เนื่องด้วยจะมีพิธีเปิดโรงพยาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 นำโดย นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นำโดย นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมให้บริการ 5 ธันวาคม 2561

     รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นโดยให้บริการห้องฉุกเฉิน การตรวจผู้ป่วยนอก และหอผู้ป่วยใน ในโรคอายุรกรรมทั่วไป ทั้งนี้จะมีแพทย์เฉพาะทางบางสาขาตรวจรักษาทั้งผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน และเริ่มทำหัตถการรักษาผู้ป่วยได้ สำหรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยผ่าตัดจะดำเนินการในระยะต่อไป โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการในฐานะหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย ได้แก่ สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสิทธิหน่วยงานรัฐอื่นๆ      ทั้งนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เป็นอาคารสูง 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 100,000 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ด้วยเงินงบประมาณประมาณ 2,800 ล้านบาท การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 พร้อมเปิดให้บริการรักษาเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ก่อนจะขยายไปสู่การรักษาระดับสูงต่อไป โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ […]

สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจประเมินโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.และคลินิกทันตกรรม

     เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และ รศ.นพ สุธรรม ปิ่นเจริญ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ที่ได้เดินทางทางเพื่อตรวจประเมินโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคลินิกทันตกรรมสำนักงานวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. เพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาร 2562 เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

เตรียมเปิดให้บริการ ต.ค.นี้ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ว่า ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเบื้องต้น โดยขั้นตอนต่อไปคือการตกแต่งภายใน คาดใช้เวลาดำเนินการ 5 เดือนจากนี้ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้จำนวนหนึ่งแล้ว ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือทางการแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น และมหาวิทยาลัยวางแผนเปิดให้บริการเบื้องต้น เพื่อทดสอบระบบดำเนินการ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 “โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. เตรียมเปิดรับผู้ป่วย ที่เป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการทดสอบระบบ การบริหารจัดการ การให้การรักษาพยาบาล และการบริการต่างๆ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งหลังจากนั้นจะขยายขอบเขตการบริการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะสามารถรับผู้ป่วยนอกได้ 400 คนต่อวัน และผู้ป่วยใน จำนวน 60 เตียง ในเบื้องต้น ทั้งนี้คาดว่า การเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ 400 เตียงนั้นจะกระทำได้สมบูรณ์ในปลายปี พ.ศ. 2563” […]

อธิการบดี มฟล.เผย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คืบหน้าแล้วกว่า 85 %

อธิการบดี มฟล.เผย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คืบหน้าแล้วกว่า 85 % โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คืบหน้าแล้วกว่า 85 % ขอประชาชนมีส่วนร่วมจัดหาเครื่องมือแพทย์ ต้องการบุคลากรทางด้านสุขภาพร่วมโครงการจำนวนมาก ตั้งเป้าหมาย ‘จะไม่มีผู้ป่วยคนใดที่ถูกปฎิเสธการรักษาเพราะความยากจน’ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่า ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และทำการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จากนั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้ดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับ โดยมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ สร้างแพทย์ชั้นนำ สร้างคุณธรรมในใจแพทย์ วิจัยและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ ให้บริการรักษาและสาธารณสุขที่ดีที่สุดแก่ผู้เจ็บป่วยทุกระดับ โดยมีพันธกิจ เป็นสถานศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำ, ปฏิบัติภารกิจในการบริการทางการแพทย์โดยครบถ้วน, ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยทุกระดับ, ให้บริการผู้ป่วยทุกระดับด้วยน้ำใจและไมตรี อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ขณะนี้การดำเนินการเตรียมการด้านต่างๆ ได้มีความคืบหน้าเป็นลำดับ คือด้านการเรียนการสอนนั้น […]

มฟล.ขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์’

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีภารกิจผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้แนวความคิด ให้ตรงกับความต้องการชุมชน มีจิตใจรักผูกพันและต้องการปฏิบัติงานอยู่ในชุมชน และเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นต้องสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และดำเนินการวิจัยด้านต่างๆ ไปพร้อมกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภูมิภาคใกล้เคียง รวมถึงเตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป ทั้งนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง พร้อมขยายเป็น 800 เตียงในอนาคต และประกอบไปด้วย ห้องผ่าตัดมาตรฐาน 20 ห้อง ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินขนาดใหญ่ บริการตรวจโรคทั่วไปครบทุกสาขา ห้องบริการรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา และบริการอื่นที่จำเป็น ทั้งยังมีบริการด้านทันตกรรมที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’จังหวัดเชียงราย และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านการบริจาคเพื่อสบทบทุน บัญชีรับบริจาค ชื่อบัญชี สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 672-011303-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 303-1-38973-3 ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020229832272 ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 842-0-39356-8 E-wallet 006117335765372 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 507-293565-5 ทั้งนี้ในการโอนเงินเข้าบัญชี […]

1 2