เตรียมเปิดให้บริการ ต.ค.นี้ ‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ว่า ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเบื้องต้น โดยขั้นตอนต่อไปคือการตกแต่งภายใน คาดใช้เวลาดำเนินการ 5 เดือนจากนี้ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้จำนวนหนึ่งแล้ว ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือทางการแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น และมหาวิทยาลัยวางแผนเปิดให้บริการเบื้องต้น เพื่อทดสอบระบบดำเนินการ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

“โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. เตรียมเปิดรับผู้ป่วย ที่เป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการทดสอบระบบ การบริหารจัดการ การให้การรักษาพยาบาล และการบริการต่างๆ ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งหลังจากนั้นจะขยายขอบเขตการบริการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะสามารถรับผู้ป่วยนอกได้ 400 คนต่อวัน และผู้ป่วยใน จำนวน 60 เตียง ในเบื้องต้น ทั้งนี้คาดว่า การเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ 400 เตียงนั้นจะกระทำได้สมบูรณ์ในปลายปี พ.ศ. 2563”

ทั้งนี้ มฟล. มีภารกิจผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้แนวความคิด ให้ตรงกับความต้องการชุมชน มีจิตใจรักผูกพันและต้องการปฏิบัติงานอยู่ในชุมชน และเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นต้องสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติของนักศึกษา และดำเนินการวิจัยด้านต่างๆ ไปพร้อมกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภูมิภาคใกล้เคียง รวมถึงเตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป

ทั้งนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์จะเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง พร้อมขยายเป็น 800 เตียงในอนาคต และประกอบไปด้วย ห้องผ่าตัดมาตรฐาน 20 ห้อง ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินขนาดใหญ่ บริการตรวจโรคทั่วไปครบทุกสาขา ห้องบริการรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา และบริการอื่นที่จำเป็น ทั้งยังมีบริการด้านทันตกรรมที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน