สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจประเมินโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.และคลินิกทันตกรรม

     เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และ รศ.นพ สุธรรม ปิ่นเจริญ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ที่ได้เดินทางทางเพื่อตรวจประเมินโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคลินิกทันตกรรมสำนักงานวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. เพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาร 2562 เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย