พิธีทำบุญโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีทำบุญโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2561