ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ “PM 2.5 นั้น สำคัญไฉน”

ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Wellness Center ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ “PM 2.5 นั้น สำคัญไฉน” โดย พลตรี นายแพทย์ ประสิทธิ์ มหากิจ กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประดู่แดง 1 (E4B-502/3) อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงทะเบียน : https://qrgo.page.link/T4d1
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

mfu