พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจ หอผู้ป่วยและสำนักงานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โถงเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง