วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สร้างแพทย์ชั้นนำ สร้างคุณธรรมในใจแพทย์
วิจัยและพัฒนาเพื่อสุขภาพของปวงชน
ให้บริการรักษาและสาธารณสุขที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยทุกระดับ

พันธกิจ

  1. เป็นสถานที่ศึกษา วิจัย และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำ
  2. ปฏิบัติภารกิจในการให้การบริการทางการแพทย์โดยครบถ้วน
  3. ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยทุกระดับ
  4. ให้บริการผู้ป่วยทุกระดับด้วยน้ำใจไม่ตรี อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม