ร่วมบริจาค

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง
‘โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง’ จังหวัดเชียงราย
และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านการบริจาคเพื่อสบทบทุนตามช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการบริจาค

ผู้สนใจร่วมบริจาค สามารถเลือกบริจาคได้ตามบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

...

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขที่บัญชีออมทรัพย์
035-3-57408-6

...

ธนาคารออมสิน

ชื่อบัญชี
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขที่บัญชีออมทรัพย์
0-2022983227-2

...

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขที่บัญชีออมทรัพย์
842-0-39356-8

...

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขที่บัญชีออมทรัพย์
303-1-38973-3

...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เลขที่บัญชีออมทรัพย์
507-2-93565-5

...

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี
สมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาขา มฟล. เลขที่บัญชีออมทรัพย์
672-0-11303-1
สาขา สาทร เลขที่บัญชีออมทรัพย์
142-4-05627-1

...

e-Wallet ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี
006-1173-35765-37-2

ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด


เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี เป็นจำนวน 2 เท่า ตามประกาศของกระทรวงการคลัง

กรุณานำส่งข้อมูลการบริจาคเงิน พร้อมสำเนาใบส่งเงินธนาคารเพื่อออกใบเสร็จ ได้ที่

ผู้ประสานงานการรับบริจาค
นางสาวพนมพร โพธิวงค์
โทรศัพท์ 053 916 084, 086 670 3322
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100