ติดต่อเรา

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

365 หมู่ที่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053 914 000