ติดต่อเรา

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
365 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์. 0 5391 4013, 0 5391 4023, 0 5391 4223
Email: medical-center@mfu.ac.th