รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล. รับบริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด จากบริษัท สยามแม็คโคร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์

หมวดหมู่ข่าว: medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รพ.สนาม-หอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD)) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก พลตรี นพ.อภิชัย ลีละสิริ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอาจารย์ นพ.ศุภกิจ คูธารทอง เป็นตัวแทนรับมอบ

 |   |  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  618 ครั้ง