ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีรดน้ำดำหัว นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง 2565

หมวดหมู่ข่าว: medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล.

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีรดน้ำดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565  ณ ห้องประชุมประจวบ ภิรมย์ภักดี ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและอธิการบดีผู้ก่อตั้งเป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร โดยอาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ อาจารย์ ดร. ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงานในกำกับของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพนักงาน เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียง

 

 |   |  38 ครั้ง