ตำรวจน้ำเชียงแสน บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สถานีตำรวจน้ำ 1 กองกำกับการ 12 กองบังคับการตำรวจน้ำ หรือ ตำรวจน้ำเชียงแสน ได้บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้ใน รพ.สนาม-หอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD) โดยมี คุณกัญหา หยุ่นตระกูล รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นผู้รับมอบสิ่งของบริจาค

 |   |  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  721 ครั้ง