รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล. รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อใช้ในการดำเนินงานทางการแพทย์

หมวดหมู่ข่าว: medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นพ. สมปรารถน์ หมั่นจิต รักษาการแทน หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพชุมชน และแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. รับมอบสิ่งของบริจาคจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. (รพ.สนาม-หอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD))

 |   |  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  504 ครั้ง